Pravidla


Obecná pravidla:

Modely jsou rozděleny do dvou kategorií, SCALE a UNLIMITED.

Model kategorie Scale je definován pneumatikami na ráfku 1,9 palce a menší, pokud je použit ráfek jiného rozměru smí být vnější průměr kola maximálně 110mm a šíře maximálně 50mm. Kola nesmí vyčnívat z karoserie víc než polovinou své šíře. Karoserie modelu musí v co největší míře odpovídat předloze a být kompletní, tedy včetně blatníků, masky, a čelního skla, nebo jeho rámu.
Pokud model nesplní podmínky pro kategorii Scale je automaticky zařazen do kategorie Unlimited.
Pořadatel akce může zařazení modelu do kategorie upravit, zejména přihlédnutím k měřítku modelu a jeho předloze.
Modely z kategorie Scale i Unlimited musí být tzv. „expediční modely“ – modely, které se účastní expedičního ježdění (neznamená to, že konkrétní model, který zatím nejel žádnou expedici se nesmí účastnit, jedná se o typy aut, podvozků, úprav, …). O případné účasti / neúčasti / zařazení sporných modelů rozhodne pořadatel.
Závodu se účastní team (počet členů týmu určí pořadatel). Model kategorie Unlimited se závodu smí účastnit pouze jako člen teamu, podle klíče 1 model Unlimited + 2 modely Scale. V případě že odstoupením modelu ze závodu je porušen poměr kategorií Unlimited a Scale v teamu, nemusí odstupovat další pojízdné modely a team pokračuje v nové sestavě. Teprve v případě že v teamu bude více modelů Unlimited než Scale, končí team jako celek.
Pokud řidič modelu nabourá úmyslně do jiného modelu a zkomplikuje nebo znemožní mu pokračovat v jízdě je diskvalifikován. Netýká se případu, kdy jeden model tlačí druhý při vyprošťování.
Na modely není dovoleno v průběhu závodu sahat, např. vyprošťovat, nebo pomáhat přes překážky. Pokud by pádem modelu došlo k jeho poškození nebo zničení, je možné model zachytit, ale musí být položen na bok.
Pokud model nedokáže překonat překážku, případně se po převrácení dostat zpět na kola vlastní silou nebo prostředky, je možná pomoc ostatních modelů i z konkurenčního teamu.
Používání navijáků, lan a ostatních pomocných prostředků je povoleno, veškeré takové vybavení si model musí vézt od startu (a následně do cíle). Při přípravě pomoci je možno na modely sahat, ale nelze je přemísťovat ani upravovat jejich polohu.
Pokud model nemůže pokračovat pro technickou závadu, nebo se model nepodařilo vyprostit, je považován za nepojízdný a musí ze závodu odstoupit. Výjimkou je model vícečlenného teamu, který může být do cíle dopraven s pomocí ostatních modelů, pokud je pro úspěšné dokončení závodu vyžadován dojezd všech modelů z teamu.
Nepojízdné auto je možné opravit, pokud to trať umožňuje (auto ani řidič nepřekážejí ostatním). Při opravě je dovoleno na model sahat a následně musí být vrácen na původní místo a polohy. V případě, že k závadě došlo na překážce, nebo nějak sporném bodě, musí být model vrácen před toto místo.

Způsob závodu, jeho hodnocení a upřesnění pravidel sdělí pořadatel závodu.


Vidrholec 2011:

Závodu se účastní tří až pětičlenný team. Model kategorie Unlimited se závodu smí účastnit pouze jako člen teamu, podle klíče 1 model Unlimited + 2 modely Scale. V případě že odstoupením modelu ze závodu je porušen poměr kategorií Unlimited a Scale v teamu, nemusí odstupovat další pojízdné modely a team pokračuje v nové sestavě. Teprve v případě že v teamu bude více modelů Unlimited než Scale, končí team jako celek.

Teamy budou sami navrhovat své členy, tak aby splňovali poměr modelů Unlimited a Scale (0+3 nebo 1+2). Přihlašovat se mohou i jednotlivci, ze kterých následně pořadatel složí teamy, případně je přiřadí k již existujícím teamům.
Každý team dostane mapu, kde bude vyznačeno rozmístění kontrolních bodů (dále jen KB). KB musí být projety v daném pořadí, vždy však všemi modely teamu najednou, vyjma odstoupivších.
Pokud se u KB sejdou dva a více teamů, mají při jeho překonávání přednost v jízdě podle pořadí, v jakém ke KB přijely všechny modely teamu. Pokud se team vzdá přednosti v jízdě, nastupuje další v pořadí. Všechny KB musí být projety. Neprojetí KB znamená ukončení účasti teamu v závodu.
Trasu mezi jednotlivými KB si každý team vybere sám dle svého uvážení. Výjimkou může být přesně určená trasa, kterou musí všechny modely teamu projet. Může být vyznačená na mapě čarou mezi dvěma KB, pak je třeba cestu mezi těmito KB jet co nejpříměji nebo může být vyznačena přímo na zemi jako trasa či prostor. Překážky, které jsou ve vymezeném prostoru není nutné překonávat pokud je lze objet bez vyjetí z vymezeného prostoru. Neprojetí vymezeného prostoru znamená ukončení účasti teamu v závodu.
KB body budou označeny tak, aby byly vidět ze vzdálenosti cca 5-10 metrů, případně podle potřeby bude vidět z jednoho KB na druhý. KB nebudou formou branek, ani zde nebude třeba překonávat žádné překážky. Projetí KB musí být prokazatelné. Průjezd KB musí každý team zaznamenat: opisem kontrolního kódu z KB do karty, fotkou na které bude vidět KB a všechny modely teamu. Do startovní karty zapíše team také čas dosažení KB. Tyto údaje budou sloužit pro případné řešení problémů s KB či ověření zdůvodnění neoznačení u jiných teamů.
Vítězem závodu se stane team, který dojede do cíle v nejkratším čase. Počítá se projetí posledního modelu z teamu.