Pravidla


Modely jsou rozděleny do dvou kategorií, SCALE a UNLIMITED.

Model kategorie Scale je model, který odpovídá reálnému vzoru. U osobních aut je definován pneumatikami na ráfku 1,9 palce a menší.
Pokud model nesplní podmínky pro kategorii Scale je automaticky zařazen do kategorie Unlimited.
Pořadatel akce může zařazení modelu do kategorie upravit, zejména přihlédnutím k měřítku modelu a jeho předloze.
Modely z kategorie Scale i Unlimited musí být tzv. „expediční modely“ – modely, které se účastní expedičního ježdění (neznamená to, že konkrétní model, který zatím nejel žádnou expedici se nesmí účastnit, jedná se o typy aut, podvozků, úprav, …). O případné účasti / neúčasti / zařazení sporných modelů rozhodne pořadatel. (O vyjímkách v rozumné míře se dá jednat.)
Závodu se účastní tří nebo čtyřčlenný team. Teamy budou sami navrhovat své členy, tak aby splňovali poměr modelů Unlimited a Scale (0+3, 1+2, 0+4, 1+3 nebo 2+2). Přihlašovat se mohou i jednotlivci, ze kterých následně pořadatel složí teamy, případně je přiřadí k již existujícím teamům. V případě že odstoupením modelu ze závodu je porušen poměr kategorií Unlimited a Scale v teamu, nemusí odstupovat další pojízdné modely a team pokračuje v nové sestavě. Teprve v případě že v teamu bude více modelů Unlimited než Scale, končí team jako celek.

Počet členů teamu může být navýšen o jednoho plnohodnotného člena - dětským pravidlem. Toto pravidlo se vztahuje na děti do 12 let. I při využití dětského pravidla musí zůstat zachovaný poměr mezi unlimited a scale (max 2+3) a platí i všechna ostatní pravidla (nepomáhání rukou, ...). Pravidlo "malé děti" umožňuje vyjímku pro děti do 6 let. Auto bude mít číslo, u dětského řidiče přivřeme oči a nebude počítán do počtu členů - jedná se opravdu o malé děti, kde by bylo těžší je uhlídat, aby dodržovaly všechna pravidla (např. pomoc rukou) a nemusela se hned řešit diskvalifikace. Chtějí jet závod "stejně jako tatínek", ale po prvním CP třeba odpadnou (a třeba dojedou až do konce, kdo ví).
Pokud řidič modelu nabourá úmyslně do jiného modelu a zkomplikuje nebo znemožní mu pokračovat v jízdě je diskvalifikován. Netýká se případu, kdy jeden model tlačí druhý při vyprošťování.
Na modely není dovoleno v průběhu závodu sahat, např. vyprošťovat nebo pomáhat přes překážky. Pokud by hrozilo poškození modelu (pádem, zajetím do hluboké vody, ..), je možné model zachytit/vyndat, následně musí být položen na bok.
Pokud model nedokáže překonat překážku, případně se po převrácení dostat zpět na kola vlastní silou nebo prostředky, je možná pomoc ostatních modelů i z konkurenčního teamu.
Používání navijáků, lan a ostatních pomocných prostředků je povoleno, veškeré takové vybavení si model musí vézt od startu (a následně do cíle). Při přípravě pomoci je možno na modely sahat, ale nelze je přemísťovat ani upravovat jejich polohu.
Pokud model nemůže pokračovat pro technickou závadu, nebo se model nepodařilo vyprostit, je považován za nepojízdný a musí ze závodu odstoupit. Model může být do cíle dopraven s pomocí ostatních modelů (např na laně), pokud dojede do cíle takto a bez nedovolené pomoci, odstoupit nemusí.
Nepojízdné auto je možné opravit, pokud to trať umožňuje (auto ani řidič nepřekážejí ostatním). Při opravě je dovoleno na model sahat a následně musí být vrácen na původní místo a polohy. V případě, že k závadě došlo na překážce, nebo nějak sporném bodě, musí být model vrácen před toto místo.

Každý team dostane mapu, kde bude vyznačeno rozmístění kontrolních bodů - checkpointů (dále jen CP). CP musí být projety v daném pořadí, vždy však všemi modely teamu najednou, vyjma odstoupivších.
Pokud se u CP sejdou dva a více teamů, mají při jeho překonávání přednost v jízdě podle pořadí, v jakém k CP přijely všechny modely teamu. Pokud se team vzdá přednosti v jízdě, nastupuje další v pořadí. Všechny CP musí být projety. Neprojetí CP znamená ukončení účasti teamu v závodu.
Trasu mezi jednotlivými CP si každý team vybere sám dle svého uvážení. Výjimkou může být přesně určená trasa, kterou musí všechny modely teamu projet. Může být vyznačená na mapě čarou mezi dvěma CP, pak je třeba cestu mezi těmito CP jet co nejpříměji nebo může být vyznačena přímo na zemi jako trasa či prostor. Překážky, které jsou ve vymezeném prostoru není nutné překonávat pokud je lze objet bez vyjetí z vymezeného prostoru. Neprojetí vymezeného prostoru znamená ukončení účasti teamu v závodu.
CP nebudou formou branek, ani zde nebude třeba překonávat žádné překážky. Projetí CP musí být prokazatelné. Průjezd CP musí každý team zaznamenat: opisem kontrolního kódu z CP do karty, fotkou na které bude vidět CP a všechny modely teamu. Do startovní karty zapíše team také čas dosažení CP. Tyto údaje budou sloužit pro případné řešení problémů s CP či ověření zdůvodnění neoznačení u jiných teamů.
Vítězem závodu se stane team, který dojede do cíle v nejkratším čase.

Odstoupení vozu nebo člena teamu:
Pokud zůstane zachován poměr mezi unlimited a scale, tak aby nebylo v teamu více modelů unlimited než scale, může team pokračovat dále.
Model musí odstoupit v případě, že se ho nepovedlo vyprostit v souladu s pravidly, případně pokud z důvodu technické závady neporačuje dále. Model tažený na laně jiným modelem není považován za odstoupený.
Člen týmu může odstoupit dle svého uvážení, stále ale pro pokračování teamu musí zůstat zachovaný správný poměr mezi unlimited a scale.
Vzhledem k tomu, že pravidla jsou primárně zaměřena na modely, není svázán člen týmu s modelem a tak je možné, aby případně odstoupil jeden člen a druhý model a jiný člen pokračoval s jeho modelem.

Pokud tým odstoupí, je třeba tuto skutečnost co nejdříve sdělit pořadateli - telefonem, sms.